Sublimeratgymnastikdräkt

För det gymnastikdräkters vi använder oss av en tryckteknik som kallas sublimeringstryck. Fördelen med sublimeringstryck är att färgen går in i tyget och färgerna kommer hålla lika länge som den färdiga produkten. Tyget kan alltså tvättas utan att trycket påverkas och det finns ingen riska att trycket spricker eller trillar av.

Processen börjar med att vi ritar upp hela designen på en dator. Därefter skrivs hela designen ut spegelvänd med på ett specialpapper. Efter detta är det dags för själva sublimeringsprocessen. Färgen förs då över från pappret till tyget under högt tryck och hög värme. Sen klipps mönstret ut från tyget och sys. Så har vi en högkvalitativ produkt färdig att levereras och användas av er.